15 sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

15 sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

02/12/2022

Trao học bổng

Trao học bổng "Giải Golf vì học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học"

02/12/2022

Tổng kết khóa đào tạo giảng viên nguồn về Giáo dục liên môn theo cách tiếp cận của Phần Lan

Tổng kết khóa đào tạo giảng viên nguồn về Giáo dục liên môn theo cách tiếp cận của Phần Lan

01/12/2022

Chương trình “Ngày CSR doanh nhân Hàn Quốc và Lễ trao học bổng 2022” cho sinh viên

Chương trình “Ngày CSR doanh nhân Hàn Quốc và Lễ trao học bổng 2022” cho sinh viên

29/11/2022

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

23/11/2022