Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

23/11/2023

Trường TH&THCS Thăng Long vinh dự nhận Cờ thi đua của Thành phố Hà Nội

Trường TH&THCS Thăng Long vinh dự nhận Cờ thi đua của Thành phố Hà Nội

22/11/2023

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

20/11/2023

Lễ Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11/2023