Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh năm học 2022 - 2023"

23/06/2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết với nhiều đối tác tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết với nhiều đối tác tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên

17/06/2022

Chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

15/06/2022

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

11/06/2022