Lễ khai giảng, Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ năm 2022

Lễ khai giảng, Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ năm 2022

07/03/2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

14/07/2021

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

05/04/2021

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

15/10/2019