Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm học 2023

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm học 2023

24/02/2023

"Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp".

31/05/2022

Lễ khai giảng, Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ năm 2022

Lễ khai giảng, Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ năm 2022

07/03/2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

14/07/2021

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

05/04/2021