Hội thảo: “Sinh viên ngành Quản lý công tiếp cận ứng dụng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến hiện nay”.

Hội thảo: “Sinh viên ngành Quản lý công tiếp cận ứng dụng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến hiện nay”.

15/12/2022

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

22/09/2022

Đại học Thủ đô Hà Nội tiến bước trong hành trình cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021”

Đại học Thủ đô Hà Nội tiến bước trong hành trình cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021”

14/10/2021

Chung kết Cuộc thi

Chung kết Cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics 2021" cấp trường của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

20/09/2021

Hội thảo: “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”

Hội thảo: “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”

05/03/2021