Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

22/12/2023

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Quy Nhơn

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Quy Nhơn

19/12/2023

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo

18/12/2023

Tìm giải pháp phát triển ngành logistics vùng đồng bằng sông Hồng

Tìm giải pháp phát triển ngành logistics vùng đồng bằng sông Hồng

18/12/2023

Thông tin về Hội thảo quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng sông Hồng”

Thông tin về Hội thảo quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng sông Hồng”

14/12/2023

Hội thảo: “Sinh viên ngành Quản lý công tiếp cận ứng dụng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến hiện nay”.

Hội thảo: “Sinh viên ngành Quản lý công tiếp cận ứng dụng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến hiện nay”.

15/12/2022