Thông báo về việc thực hiện đăng ký chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành Sư phạm năm 2023

Thông báo về việc thực hiện đăng ký chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành Sư phạm năm 2023

15/12/2023

Hội nghị “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019-2020”

Hội nghị “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019-2020”

24/10/2019

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 (đợt 1)

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 (đợt 1)

02/08/2019

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

18/06/2019