Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

27/12/2023

Seminar “Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần chung Tin học”

Seminar “Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần chung Tin học”

13/04/2023

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

17/10/2022

Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

12/11/2020