Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào

Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào "Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Sóc Sơn"

21/08/2023

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025

26/06/2023

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 2023

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 2023

21/06/2023

50 sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương danh hiệu

50 sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố

09/01/2023

Chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao”

Chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao”

27/12/2022

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh năm học 2022 - 2023"

23/06/2022