"Mùa gió ấm" - Chương trình thiện nguyện nhiều ý nghĩa

19/01/2024

Sôi nổi cuộc thi tranh biện “Chúng tôi là số 2 thì không ai là số 1”

Sôi nổi cuộc thi tranh biện “Chúng tôi là số 2 thì không ai là số 1”

10/01/2024

Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

10/01/2024

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh niên 2022-2023

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh niên 2022-2023

02/10/2023

Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào

Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào "Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Sóc Sơn"

21/08/2023