Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên ngành Luật khóa 2019

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên ngành Luật khóa 2019

15/03/2023

Thổn thức trước những khoảnh khắc trời thu HNMU đẹp đến nao lòng

Thổn thức trước những khoảnh khắc trời thu HNMU đẹp đến nao lòng

26/10/2022

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Luật khóa đầu tiên

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Luật khóa đầu tiên

28/01/2021

Thông tin tuyển sinh khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Thông tin tuyển sinh khoa Khoa học xã hội và nhân văn

09/04/2020