Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế trường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế trường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

27/02/2023

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2

25/02/2022

Hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông trên website Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông trên website Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

03/07/2020

Kết quả cuộc thi

Kết quả cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020"

23/06/2020