Chúc mừng 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)

Chúc mừng 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)

27/02/2024

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế trường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế trường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

27/02/2023

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền thăm và chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2

25/02/2022