Trang tuyển sinh

Trang tin tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hoạt động - Phong trào thanh niên

Các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên…

Video Giới thiệu Trường

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là một trong những trường Đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và thế giới.

24/05/2018 19:10