Thông báo về việc thực hiện đăng ký chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành Sư phạm năm 2023

Thông báo về việc thực hiện đăng ký chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành Sư phạm năm 2023

 

Để tổng hợp số liệu sinh viên đại học chính quy đang theo học các ngành Sư phạm, khóa tuyển sinh năm 2023 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có nhu cầu hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt làm cơ sở báo cáo UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà trường thông báo về về việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên đăng ký theo phương thức giao nhiệm vụ của Thành phố Hà Nội và sinh viên đăng ký theo phương thức đào tạo theo nhu cầu xã hội.

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 20/12/2023.

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP theo đơn vị lớp, khoa tổng hợp và nộp về phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

 

15/12/2023 10:35:24 | Số lần xem: 49
1 phút