ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHIỆM KÌ 2020 – 2025

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

 

Đồng chí Đỗ Hồng Cường

Bí thư Đảng uỷ

Hiệu trưởng

 
   

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

   

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI TỪNG ĐỒNG CHÍ ĐẢNG ỦY VIÊN

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí ĐỖ HỒNG CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

a. Lĩnh vực công tác: Phụ trách chung các công tác trong toàn Đảng bộ; chiến lược, kế hoạch phát triển Trường; các công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Trường.

b. Phụ trách Chi bộ: Phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính.

2. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường

a. Lĩnh vực công tác: Phụ trách Hội đồng trường

3. Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ

a. Lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác học liệu; trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; khai thác dịch vụ phục vụ cộng đồng.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Khoa học Thể thao và Sức khoẻ.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý, Phó Bí thư Đảng uỷ

a. Lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ; Tài chính Đảng; theo dõi, đôn đốc thực hiện các Chương trình công tác toàn khoá của Đảng uỷ.

b. Phụ trách Chi bộ: Thư viện - Y tế. 

5. Đồng chí NGUYỄN VĂN TUÂN, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

a. Lĩnh vực công tác: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng.

b. Phụ trách chi bộ: Đào tạo.

6. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích, Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác khai thác, phát triển thị trường giáo dục và đào tạo không chính quy.

b. Phụ trách Chi bộ: Nghề nghiệp - Dịch vụ.

7. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Kỹ thuật và Môi trường.

8. Đồng chí Trần Thị Hà Giang, Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Sư phạm.

9. Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

b. Phụ trách Chi bộ: Quản lý chất lượng.

10. Đồng chí Vũ Công Hảo, Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác tuyên giáo.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.

11. Đồng chí Lê Thị Thu Hương,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành ngoài Sư phạm.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

12. Đồng chí Hoàng Thị Mai,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Trường.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

13. Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động thực tập, thực hành tại hệ thống cơ sở thực hành của Trường.

b. Phụ trách Chi bộ: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long.

14. Đồng chí Hoàng Thị Thu Phương,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác hành chính, bảo đảm cơ sở vật chất và các trang thiết bị làm việc; công tác Dân vận; công tác Công đoàn.

b. Phụ trách Chi bộ: Văn phòng.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Sơn,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác khoa học công nghệ và hợp tác phát triển.

b. Phụ trách Chi bộ: Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển.

16. Đồng chí Nguyễn Tiến Thăng,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác phục vụ đào tạo, khai thác và phát triển sản phẩm khoa học - công nghệ.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa học - Chiến lược

17. Đồng chí Lê Thị Thơm,Đảng ủy viên

a. Lĩnh vực công tác: Công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, người lao động.

b. Phụ trách Chi bộ: Khoa Kinh tế và Đô thị.

27/03/2024 09:32:43 | Số lần xem: 76
4 phút