Thông tin về Hội thảo “Khoa học ứng dụng – cơ hội và thách thức tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội” Thông tin về Hội thảo “Khoa học ứng dụng – cơ hội và thách thức tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Ngày 19/6/2024, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo: “Khoa học ứng dụng – cơ hội và thách thức tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Công tác chuẩn bị Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực đến từ các trường Đại học, Học viện và các giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Hội thảo tập sẽ trung vào một số chủ đề như: Đánh giá thực trạng, một số thành tựu và định hướng nghiên cứu phát triển khoa học ứng dụng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, từ đó có cơ sở khoa học và thực tiễn trong quá trình triển khai đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học ứng dụng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học tiếp cận với trình độ tiên tiến trong nước; tạo diễn đàn để kết nối giữa các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp, các học viên cao học, sinh viên đại học trong lĩnh vực khoa học ứng dụng và đổi mới sáng tạo; Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp tăng cường cơ hội hợp tác, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 30 bài viết khoa học và báo cáo trình bày của các học giả, các nhà khoa học, các nhà giáo dục trong và ngoài trường. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của quý nhà khoa học, các chuyên gia, các giảng viên và các bạn học viên, sinh viên quan tâm.

Hội thảo sẽ được tổ chức với 1 phiên vào buổi sáng. Ban tổ chức sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.

14/06/2024 11:29:37 | Số lần xem: 58
2 phút