“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

26/10/2022

 Trao giải Cuộc thi

Trao giải Cuộc thi "Hà Nội trong tôi" lần thứ 2

10/10/2022

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

28/09/2022

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

11/06/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Vai trò của tiếng Anh đối với sinh viên ngành Du lịch"

26/05/2022

Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

05/05/2022