Nói chuyện chuyên đề

Nói chuyện chuyên đề "Bác Hồ với học sinh - sinh viên"

17/05/2023

Văn hóa học - ngành học phù hợp với xu hướng

Văn hóa học - ngành học phù hợp với xu hướng

19/03/2023

“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

26/10/2022

 Trao giải Cuộc thi

Trao giải Cuộc thi "Hà Nội trong tôi" lần thứ 2

10/10/2022

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

28/09/2022

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

Bùng cháy Hội thi “Bước nhảy thanh xuân”

11/06/2022