Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

22/12/2023

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo

18/12/2023

Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

23/11/2023

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

20/11/2023

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch và ký kết hợp tác với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch và ký kết hợp tác với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

27/10/2023