Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2024

01/02/2024

Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

15/11/2023

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

13/01/2023

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

27/01/2021