Thông báo về điểm trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

Thông báo về điểm trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

06/09/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

06/09/2019

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)

06/09/2019