Thông báo về điểm trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (bổ sung đợt 1)