Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

20/09/2023

Vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay

Vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay

15/11/2022

Khoa Sư phạm trao đổi chuyên môn và khoa học về đào tạo giáo viên với một số cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

Khoa Sư phạm trao đổi chuyên môn và khoa học về đào tạo giáo viên với một số cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

19/09/2022

Rực rỡ Vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ sắc màu khoa Sư phạm - HNMU 2022

Rực rỡ Vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ sắc màu khoa Sư phạm - HNMU 2022"

04/05/2022

Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

15/02/2022