Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

27/12/2023

Khai mạc đợt khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

Khai mạc đợt khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

24/12/2023

Hội thảo “Đánh giá người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Hội thảo “Đánh giá người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

15/12/2023

Thông tin Hội thảo quốc gia: “Đánh giá người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Thông tin Hội thảo quốc gia: “Đánh giá người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

12/12/2023

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi “Genesis 2023 - Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên”

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi “Genesis 2023 - Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên”

25/09/2023