Sôi động cuộc thi: Bước nhảy thanh xuân - “Believe in yourself”

Sôi động cuộc thi: Bước nhảy thanh xuân - “Believe in yourself”

18/04/2024

Kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

Kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

11/04/2024

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hợp tác với nhiều đơn vị tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2024

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hợp tác với nhiều đơn vị tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2024

10/04/2024

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước vào kỳ thực tập mùa xuân tại Trường Đại học Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc)

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước vào kỳ thực tập mùa xuân tại Trường Đại học Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc)

07/04/2024

4 chương trình đào tạo được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua

4 chương trình đào tạo được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua

01/04/2024

Hội nghị đối thoại “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” và kiện toàn, ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Hội nghị đối thoại “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” và kiện toàn, ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

26/03/2024