Thông tin học bổng toàn phần trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Thông tin học bổng toàn phần trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

04/05/2020

Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

10/04/2020

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với chuyên gia Anh ngữ của Hoa Kỳ

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với chuyên gia Anh ngữ của Hoa Kỳ

20/08/2019

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

01/03/2019

Tiếp và làm việc với đoàn các trường đại học Liên bang Nga

Tiếp và làm việc với đoàn các trường đại học Liên bang Nga

01/03/2019

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

09/01/2019