Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

19/01/2022

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05/11/2021

Hướng tới Hội thảo:

Hướng tới Hội thảo: "Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

21/08/2021