Hướng tới Hội thảo:

Hướng tới Hội thảo: "Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

21/08/2021

Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội

31/01/2021