“Lời chia tay mùa hạ 2021”– Lễ ra trường đặc biệt của sinh viên khóa D2017, C2018 khoa Sư phạm

“Lời chia tay mùa hạ 2021”– Lễ ra trường đặc biệt của sinh viên khóa D2017, C2018 khoa Sư phạm

22/07/2021

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

14/07/2021

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Xây dựng nền giáo dục thực chất - định hướng và giải pháp"

02/07/2021

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

30/06/2021

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

26/06/2021