Hội nghị đối thoại:

Hội nghị đối thoại: "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng"

31/03/2023

Chuỗi các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023)

Chuỗi các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023)

31/03/2023

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết, hợp tác với 37 nhà tuyển dụng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết, hợp tác với 37 nhà tuyển dụng

31/03/2023

Gặp mặt kỉ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2023)

Gặp mặt kỉ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2023)

27/03/2023

Giải chạy Báo Hà Nội mới cấp Trường năm 2023 và Giao lưu thi đấu thể thao

Giải chạy Báo Hà Nội mới cấp Trường năm 2023 và Giao lưu thi đấu thể thao

27/03/2023

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/03/2023