Quỹ Hoa Hướng Dương, Khoa Sư phạm trường ĐH Thủ đô Hà Nội gây quỹ hỗ trợ nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Thanh Xuân - Hà Nội

Quỹ Hoa Hướng Dương, Khoa Sư phạm trường ĐH Thủ đô Hà Nội gây quỹ hỗ trợ nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Thanh Xuân - Hà Nội

21/09/2023

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

20/09/2023

Đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng: “Nghĩ tới những điều lớn lao, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”

Đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng: “Nghĩ tới những điều lớn lao, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”

16/09/2023