Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2021

16/06/2021

Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

28/05/2021

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

28/05/2021

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

27/05/2021