Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

11/04/2021

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

05/04/2021

“Tạp chí khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 5 năm xây dựng và phát triển”

“Tạp chí khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 5 năm xây dựng và phát triển”

01/04/2021

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

30/03/2021

5 điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ Sư phạm năm 2021

5 điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ Sư phạm năm 2021

29/03/2021

Các thủ khoa xuất sắc là giảng viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Các thủ khoa xuất sắc là giảng viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội

25/03/2021