Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ chuẩn bị khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ chuẩn bị khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19

07/05/2021

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết thoả thuận hộp tác với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết thoả thuận hộp tác với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

23/04/2021

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

22/04/2021

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

21/04/2021

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

11/04/2021

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

Dấu ấn khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục đầu tiên

05/04/2021