Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

10/01/2024

Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên năm 2024

Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên năm 2024

10/01/2024

Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm tham dự hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm tham dự hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

08/01/2024

Hội thảo Khoa học “Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủ đô đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

Hội thảo Khoa học “Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủ đô đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

05/01/2024

Thông tin về Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng  yêu cầu đào tạo đa ngành”

Thông tin về Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

02/01/2024