Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hỗ trợ sinh viên vùng dịch và có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hỗ trợ sinh viên vùng dịch và có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết

21/02/2021

Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội

31/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Hội nghị Tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

28/01/2021

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Luật khóa đầu tiên

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Luật khóa đầu tiên

28/01/2021

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và tự chủ nghề nghiệp”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và tự chủ nghề nghiệp”

28/01/2021