Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thông qua nhiều nội dung quan trọng năm 2024

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thông qua nhiều nội dung quan trọng năm 2024

28/12/2023

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với đồng chí Nguyễn Văn Tuân

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với đồng chí Nguyễn Văn Tuân

28/12/2023

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

27/12/2023

Khai mạc đợt khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

Khai mạc đợt khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

24/12/2023

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

22/12/2023

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

19/12/2023