Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chủ tịch Hội đồng trường

Ông Đỗ Hồng Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Bà Nguyễn Thị Thuý - Phó Chủ tịch Hội đồng trường

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Ông Đỗ Hồng Cường

Bí thư Đảng ủy trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Bà Nguyễn Thị Thuý

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

3

Bà Trần Thị Hà Giang

Trưởng khoa Sư phạm

Thành viên

4

Ông Vũ Công Hảo

Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thành viên

5

Bà Nguyễn Vũ Bích Hiền

Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Thành viên

6

Ông Bùi Quốc Hoàn

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Thành viên

7

Bà Lê Thị Thu Hương

Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch

Thành viên

8

Bà Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

Thành viên

9

Bà Hoàng Thị Mai

Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Thành viên

10

Ông Nguyễn Quang Ngọc

Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô

Thành viên

11

Bà Hoàng Thị Thu Phương

Chủ tịch Công đoàn Trường

Thành viên

12

Ông Hà Văn Siêu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

Thành viên

13

Bà Nguyễn Thị Kim Sơn

Trưởng phòng Quản lí KHCN-HTPT

Thư ký

14

Ông Đặng Văn Soa

 

Thành viên

15

Ông Nguyễn Tiến Thăng

Giám đốc Trung tâm Khoa học - Công nghệ

Thành viên

16

Ông Lê Đức Thuận

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình

Thành viên

17

Ông Nguyễn Văn Tuân

Phó Hiệu trưởng trường  ĐH Thủ đô Hà Nội

Thành viên

18

Ông Trần Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Thành viên

19

Bà Vũ Nguyễn Thanh Huyền

Ủy viên BCH Liên chi hội Khoa Sư phạm

Thành viên