Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc

Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc

18/05/2023

Nói chuyện chuyên đề

Nói chuyện chuyên đề "Bác Hồ với học sinh - sinh viên"

17/05/2023

Hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

15/05/2023