Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được nhận 15 suất Học bổng Nguyễn Trường Tộ, trị giá 3.750 USD

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được nhận 15 suất Học bổng Nguyễn Trường Tộ, trị giá 3.750 USD

27/01/2021

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

27/01/2021

Họp mặt cựu giáo chức đầu xuân Tân Sửu 2021

Họp mặt cựu giáo chức đầu xuân Tân Sửu 2021

21/01/2021