Sẵn sàng cho Festival sinh viên HNMU năm 2022

Sẵn sàng cho Festival sinh viên HNMU năm 2022

04/01/2023

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

31/12/2022

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Vinschool

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Vinschool

30/12/2022

Hội nghị

Hội nghị "Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên"

30/12/2022