Thông tin Hội thảo quốc gia:  “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”

Thông tin Hội thảo quốc gia: “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”

17/01/2024

Khai mạc Hội nghị tập huấn hình thành phát triển nhóm nghiên cứu trọng điểm,  nhóm nghiên cứu mạnh

Khai mạc Hội nghị tập huấn hình thành phát triển nhóm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh

12/01/2024

Sôi nổi cuộc thi tranh biện “Chúng tôi là số 2 thì không ai là số 1”

Sôi nổi cuộc thi tranh biện “Chúng tôi là số 2 thì không ai là số 1”

10/01/2024

Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và ngày truyền thống Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

10/01/2024