Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống khoa Ngoại ngữ

Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống khoa Ngoại ngữ

16/11/2023

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

22/08/2023

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành Điểm khảo thí bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành Điểm khảo thí bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge

16/07/2022

“Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

“Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

12/05/2022

Một số thông tin về Hội thảo khoa học: “Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

Một số thông tin về Hội thảo khoa học: “Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

09/05/2022