Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

 

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, Tầng 4 nhà H3, Cơ sở 1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38336009

 - Email: ngoaingu@daihocthudo.edu.vn

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ KHOA NGOẠI NGỮ

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa

ThS. Trịnh Phan Thị Phong Lan

Phó Trưởng Khoa

 
Bộ môn Tiếng Anh 

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Trưởng bộ môn

 
Bộ môn Tiếng Trung Quốc 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huệ 

Trưởng bộ môn

  
Bộ môn Đa ngôn ngữ 

ThS. Đinh Thị Thảo

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

  

2. Chức năng, nhiệm vụ

-  Là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngoại ngữ. 

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

- Khoa thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Giáo dục Đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Phòng Sau đại học và đào tạo quốc tế cử giảng viên làm phiên dịch, biên dịch cho các hoạt động hợp tác phát triển của Trường.

3. Quá trình phát triển

(đang cập nhật)

25/02/2020 14:29:56 | Số lần xem: 300
2 phút