Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

23/11/2023

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

20/11/2023

Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống khoa Ngoại ngữ

Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống khoa Ngoại ngữ

16/11/2023

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch và ký kết hợp tác với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch và ký kết hợp tác với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

27/10/2023