Nói chuyện chuyên đề

Nói chuyện chuyên đề "Bác Hồ với học sinh - sinh viên"

17/05/2023

 Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

06/05/2023

Chung kết Hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp HNMU mùa thứ Tư

Chung kết Hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp HNMU mùa thứ Tư

26/04/2023

Seminar “Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần chung Tin học”

Seminar “Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần chung Tin học”

13/04/2023

Văn hóa học - ngành học phù hợp với xu hướng

Văn hóa học - ngành học phù hợp với xu hướng

19/03/2023

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên ngành Luật khóa 2019

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên ngành Luật khóa 2019

15/03/2023