Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

18/11/2021

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

18/11/2021

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa Sư phạm năm học 2021 - 2022

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa Sư phạm năm học 2021 - 2022

11/11/2021

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

06/11/2021

Chung kết cuộc thi “Hà Nội trong tôi”

Chung kết cuộc thi “Hà Nội trong tôi”

20/10/2021

Đại học Thủ đô Hà Nội tiến bước trong hành trình cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021”

Đại học Thủ đô Hà Nội tiến bước trong hành trình cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021”

14/10/2021