Ấm áp chương trình thiện nguyện của khoa Sư phạm: “Cầu vồng cho em”

Ấm áp chương trình thiện nguyện của khoa Sư phạm: “Cầu vồng cho em”

25/01/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Khoa Văn hoá Du lịch - Doanh nghiệp với vấn đề thực tập của sinh viên trong tình hình mới"

08/01/2022

Festival

Festival "Chào Năm mới – Niềm tin hy vọng" của khoa Văn hoá Du lịch

01/01/2022

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ đạt giải Ba phần thi viết luận tại cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2021”

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ đạt giải Ba phần thi viết luận tại cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2021”

29/12/2021

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

18/11/2021

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

18/11/2021