Festival

Festival "Chào Năm mới – Niềm tin hy vọng" của khoa Văn hoá Du lịch

01/01/2022

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ đạt giải Ba phần thi viết luận tại cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2021”

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ đạt giải Ba phần thi viết luận tại cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2021”

29/12/2021

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

18/11/2021

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

Rực rỡ “Sắc màu sinh viên HNMU 2021”

18/11/2021

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa Sư phạm năm học 2021 - 2022

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa Sư phạm năm học 2021 - 2022

11/11/2021

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

06/11/2021