Hơn 1000 tác phẩm tham dự Cuộc thi “Hà Nội trong tôi lần thứ 3”

Hơn 1000 tác phẩm tham dự Cuộc thi “Hà Nội trong tôi lần thứ 3”

11/10/2023

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi “Genesis 2023 - Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên”

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi “Genesis 2023 - Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên”

25/09/2023

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

20/09/2023

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

22/08/2023

Tham vấn tâm lý miễn phí với dự án

Tham vấn tâm lý miễn phí với dự án "Tham vấn tâm lý HNMU"

21/08/2023

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 – 2023

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 – 2023

13/07/2023