Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

05/05/2022

Rực rỡ Vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ sắc màu khoa Sư phạm - HNMU 2022

Rực rỡ Vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ sắc màu khoa Sư phạm - HNMU 2022"

04/05/2022

Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

15/02/2022

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

28/01/2022