Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Sư phạm

15/02/2022

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

28/01/2022

Ấm áp chương trình thiện nguyện của khoa Sư phạm: “Cầu vồng cho em”

Ấm áp chương trình thiện nguyện của khoa Sư phạm: “Cầu vồng cho em”

25/01/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Khoa Văn hoá Du lịch - Doanh nghiệp với vấn đề thực tập của sinh viên trong tình hình mới"

08/01/2022