Hội thảo “Kiểm định và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực

Hội thảo “Kiểm định và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực"

01/06/2023

Hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

15/05/2023

Chung kết Hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp HNMU mùa thứ Tư

Chung kết Hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp HNMU mùa thứ Tư

26/04/2023

Hội thảo khoa học “Liêm chính học thuật và việc thực hiện liêm chính học thuật tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Hội thảo khoa học “Liêm chính học thuật và việc thực hiện liêm chính học thuật tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

14/04/2023

Thông tin về Hội thảo khoa học “Liêm chính học thuật và việc thực hiện liêm chính học thuật tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Thông tin về Hội thảo khoa học “Liêm chính học thuật và việc thực hiện liêm chính học thuật tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

10/04/2023