Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hợp tác với nhiều đơn vị tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2024

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hợp tác với nhiều đơn vị tại Ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2024

10/04/2024

Thực tiễn dạy học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên môn Ngữ văn

Thực tiễn dạy học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên môn Ngữ văn

19/01/2024

Khai mạc Hội nghị tập huấn hình thành phát triển nhóm nghiên cứu trọng điểm,  nhóm nghiên cứu mạnh

Khai mạc Hội nghị tập huấn hình thành phát triển nhóm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh

12/01/2024

10 ý tưởng xuất sắc tham dự vòng Chung kết

10 ý tưởng xuất sắc tham dự vòng Chung kết "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HNMU 2022"

28/03/2022

Hội thảo khoa học: “An toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo khoa học: “An toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số”

26/03/2022

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

12/01/2022