10 ý tưởng xuất sắc tham dự vòng Chung kết

10 ý tưởng xuất sắc tham dự vòng Chung kết "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HNMU 2022"

28/03/2022

Hội thảo khoa học: “An toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo khoa học: “An toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số”

26/03/2022

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

12/01/2022

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

07/01/2022