Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

10/04/2020

Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường tiếp đoàn trường Đại học Sendai Nhật Bản

Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường tiếp đoàn trường Đại học Sendai Nhật Bản

06/01/2020

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc đoàn trường Đại học Khoa học kỹ thuật Chihlee

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc đoàn trường Đại học Khoa học kỹ thuật Chihlee

05/12/2019