ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHIỆM KÌ 2020 – 2025

 

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

   

 

 

 Đồng chí Đỗ Hồng Cường

Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

   

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,

Giám đốc trung tâm Phát triển nghề nghiệp

 
 

 

 

 

Đồng chí TRẦN THỊ HÀ GIANG

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ,

Trưởng khoa Sư phạm

 

 

Đồng chí Vũ Công Hảo

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ,

Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

Đồng chí LÊ HỒNG HẠNH

Đảng ủy viên, Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng giáo dục

 

Đồng chí LÊ THỊ THU HƯƠNG

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ

 

 

Đồng chí Hoàng Thị Mai

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

 

Đồng chí HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường,

Phó Bí thư Chi bộ,

Chánh Văn phòng Trường 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Sơn

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

Quản lý KHCN và HTPT

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thăng

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường

Giám đốc

Trung tâm Khoa học - công nghệ

         

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI TỪNG ĐỒNG CHÍ ĐẢNG ỦY VIÊN

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí ĐỖ HỒNG CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy; Xây dựng Đảng; Tổ chức cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Kế hoạch - Tài chính. 

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Đào tạo; Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính

2. Đồng chí NGUYỄN VĂN TUÂN, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Giám đốc trung tâm Phát triển nghề nghiệp

- Phụ trách công tác: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Công tác khai thác và phát triển thị trường giáo dục, đào tạo và dịch vụ.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Phát triển nghề nghiệp.

3. Đồng chí TRẦN THỊ HÀ GIANG, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Sư phạm

- Phụ trách công tác: Theo dõi công tác chuyên môn của nhóm ngành Sư phạm; Công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên; Công tác học sinh sinh viên.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Sư phạm

4. Đồng chí LÊ HỒNG HẠNH, Đảng ủy viên, Trường phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phụ trách công tác: Công tác quản lý chất lượng giáo dục.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Quản lý chất lượng; Thư viện - Y tế

5. Đồng chí VŨ CÔNG HẢO, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn

- Phụ trách công tác: Công tác đào tạo sau đại học và đào tạo quốc tế.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học thể thao và sức khỏe.

6. Đồng chí LÊ THỊ THU HƯƠNG, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trường khoa Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ

- Phụ trách công tác: Công tác tuyên giáo; Theo dõi công tác chuyên môn của nhóm ngành ngoài Sư phạm.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Kinh tế và Đô thị; Khoa Văn hóa - Du lịch.

7. Đồng chí HOÀNG THỊ MAI, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ

- Phụ trách công tác: Theo dõi công tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giảng dạy.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

8. Đồng chí HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng

- Phụ trách công tác: Công tác Dân vận; Công tác hành chính, phát triển cơ sở vật chất; Công tác Công đoàn; Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Văn phòng

9. Đồng chí NGUYỄN THỊ KIM SƠN, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển

- Phụ trách công tác: Công tác khoa học công nghệ và hợp tác phát triển.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa Ngoại ngữ; Phòng Quản lí khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển.

10. Đồng chí NGUYỄN TIẾN THĂNG,Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Trung tâm Khoa học - Công nghệ

- Phụ trách công tác: Chiến lược phát triển Nhà trường; Công tác đào tạo.

- Trực tiếp theo dõi các chi bộ: Khoa học - Dịch vụ.