Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

 

Ngày 26 tháng 1 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Năm 2020, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức, kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo đánh giá chất lượng các chi bộ đảng và đảng viên theo đúng tiến độ, quy định. Năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có 16 Chi bộ và 217 đảng viên. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên và Chi bộ năm 2021 có 13 chi bộ (81,25%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 chi bộ (18,75%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 43 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 167 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2020, trọng tâm công tác xây dựng Đảng là tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp; giới thiệu những đồng chí đủ phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy các cấp. Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVII đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 10 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng uỷ trường đã chỉ đạo bám sát mục tiêu, lộ trình đề án phát triển Nhà trường thành trường đại học đa ngành, các khối ngành ngoài sư phạm được mở rộng, phát triển mở rộng quy mô gắn liền với chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường. Đến nay trường đã xây dựng mới 12 mã ngành đào tạo trình độ Đại học, 01 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, 01 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án Thực tập thường xuyên đối với sinh viên ngành Sư phạm; phát triển mô hình đào tạo gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, ký kết hợp đồng và ghi nhớ hợp tác liên kết đào tạo với nhiều doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Năm 2021, Trường sẽ đề xuất mở thêm 10 mã ngành mới (01 mã ngành Tiến sĩ, 02 mã ngành Thạc sĩ, 07 mã ngành Đại học). Thực hiện nghiêm Quy chế Tuyển sinh, Quy chế Đào tạo, Quy chế Công tác học sinh sinh viên và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên. Tất cả mọi hoạt động của Trường đều vì “người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục”, theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh, năm 2019 Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần tăng cường công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống chính trị trong Nhà trường đối với công tác này; tích hợp mục tiêu giáo dục chính trị, tư tưởng trong tất cả các hoạt động để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao. Trước mắt cần xây dựng được hạ tầng cơ sở hiện đại, phù hợp với quy mô hoạt động của một trường đại học đa ngành. Đẩy mạnh hoạt động tự chủ trong tài chính, cung ứng dịch vụ và tự chủ hoạt động nghề nghiệp của giảng viên. Nhà trường cần tiếp tục rà soát các mã ngành đào tạo theo định hướng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyển sinh, tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; tái cấu trúc bộ máy tổ chức của Nhà trường. Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đỗ Hồng Cường bày tỏ mong muốn toàn thể đảng viên đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, vượt qua trở ngại khó khăn, là những người đi đầu tạo ra động lực mới để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và cả nước.

 Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 Tin khác