Hội thảo lấy ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Hội thảo lấy ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

18/01/2019

Hội thi

Hội thi "Nghiệp vụ Du lịch": Sân chơi bổ ích cho sinh viên

08/10/2018