Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi

Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020"

14/10/2020

Hội thi

Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên Văn hóa - Du lịch năm 2020"

12/10/2020

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Khoa Văn hóa – Du lịch

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Khoa Văn hóa – Du lịch

30/06/2020

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

05/06/2020

 Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

19/04/2020