Hội thảo:

Hội thảo: "Khoa Văn hoá Du lịch - Doanh nghiệp với vấn đề thực tập của sinh viên trong tình hình mới"

08/01/2022

Festival

Festival "Chào Năm mới – Niềm tin hy vọng" của khoa Văn hoá Du lịch

01/01/2022

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

Chương trình Chào tân sinh viên khoa Văn hoá Du lịch: “Niềm tin chiến thắng”

18/11/2021

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

Lễ chia tay sinh viên D2017 của khoa Văn hoá Du lịch

06/11/2021

Chung kết cuộc thi “Hà Nội trong tôi”

Chung kết cuộc thi “Hà Nội trong tôi”

20/10/2021

Sinh viên khoa Văn hoá Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”

Sinh viên khoa Văn hoá Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”

11/10/2021