Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”. Hội nghị có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển, đại diện doanh nghiệp: Công ty Cổ phần truyền số liệu Việt Nam (DVC), Viện nghiên cứu Công nghệ cao SmartTech, đại diện cựu giáo chức, sinh viên và toàn thể giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường, Toán ứng dụng.

Hội nghị đã nghe báo cáo “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng” do TS. Hoàng Thị Mai, Trưởng khoa trình bày. Báo cáo đã điểm lại quá trình xây dựng, phát triển của khoa, đặc biệt là 2 ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng. Báo cáo cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển của khoa dựa trên 3 trụ cột “ứng dụng, đào tạo và nghiên cứu”. Trongđào tạo ngành Công nghệ thông tin, khoa sẽ cung cấp nền tảng các lĩnh vực trọng yếu công nghệ thông tin, định hướng lập trình viên. Với ngành Toán ứng dụng, tập trung đào tạo chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng; phần Tin học sẽ đào tạo định hướng khoa học máy tính. Hai chuyên ngành này, các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng khoa trong việc xây dựng chương trình, đào tạo và công tác thực tập.

Như vậy, sau 5 năm đào tạo, hai chuyên ngành đều có sự tăng trưởng về số lượng, chất lượng tuyển sinh đầu vào. Đặc biệt, 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ngay.

TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng những thành tích mà khoa đã đạt được

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng những thành tích mà khoa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuân cũng gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã đồng hành cùng khoa và Nhà trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tham gia trực tiếp đào tạo và hỗ trợ công tác thực tập, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng hành từ phía các doanh nghiệp. Đây là hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao vị thế và uy tín cho cả Nhà trường và doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Văn Thi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền số liệu Việt Nam (DVC)

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền số liệu Việt Nam (DVC) cũng bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển của khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ và đề xuất, trong thời gian tới, chương trình đào tạo bên cạnh những nội dung nền tảng, khoa cần bổ sung, cập nhật những xu hướng mới, đặc biệt là ngoại ngữ và các kỹ năng mềm. 

Hội nghị cũng được nghe các tham luận về công tác Cố vấn học tập, sân chơi chuyên môn cho sinh viên, công tác Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên… 

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng” đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được trên chặng đường 5 năm qua sẽ là tiền đề vững chắc để Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có những bước tiến xa hơn, thực hiện  thắng lợi chiến lược phát triển của mình.