Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

02/11/2020

Khoa Kinh tế và Đô thị - Tuyển sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Khoa Kinh tế và Đô thị - Tuyển sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

27/04/2020

Sân chơi âm nhạc khoa Kinh tế và Đô thị: nCovi – Music & Social distancing

Sân chơi âm nhạc khoa Kinh tế và Đô thị: nCovi – Music & Social distancing

15/04/2020

Nhiều kiến thức bổ ích từ khoá học ngắn hạn đào tạo Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều kiến thức bổ ích từ khoá học ngắn hạn đào tạo Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/10/2019