Chung kết Cuộc thi

Chung kết Cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics 2021" cấp trường của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

20/09/2021

Hội thảo: “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”

Hội thảo: “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”

05/03/2021

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được học tập chuyên môn tại Mộc Châu

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được học tập chuyên môn tại Mộc Châu

17/11/2020

Sinh viên khoa Kinh tế và Đô thị đạt giải Khuyến khích cuộc thi

Sinh viên khoa Kinh tế và Đô thị đạt giải Khuyến khích cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics năm 2020”

16/11/2020

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

02/11/2020