Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XXI

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XXI

10/06/2022

Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Trái tim Thủ đô” năm 2022

Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Trái tim Thủ đô” năm 2022

08/06/2022

"Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp".

31/05/2022