Hội thảo khoa học “Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo khoa học “Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”.

09/05/2023

Công bố quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Công bố quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

29/04/2023

Vòng sơ loại hoạt động

Vòng sơ loại hoạt động "Sáng tạo khởi nghiệp - HNMU 2022 - 2023"

04/04/2023

Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

15/02/2023

Hướng tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hướng tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

13/02/2023

Hội nghị

Hội nghị "Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên"

30/12/2022