Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ Văn

19/12/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế năm 2021

02/11/2021

Tập huấn “Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực”

Tập huấn “Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực”

30/10/2021

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo

11/10/2021

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành học

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành học

06/10/2021

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

26/06/2021