Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2016

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2016

06/01/2020