Công bố các quyết định khen thưởng phong trào

Công bố các quyết định khen thưởng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

31/05/2020

Giao ban công tác tháng 5 và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ

Giao ban công tác tháng 5 và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ

31/05/2020

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

29/05/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giao lưu văn nghệ, thể thao với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giao lưu văn nghệ, thể thao với Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/05/2020

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

22/05/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020