Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

16/01/2020

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi” và học bổng từ Học viện Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc)

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi” và học bổng từ Học viện Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc)

14/01/2020

Gặp mặt cựu giáo chức nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Gặp mặt cựu giáo chức nhân dịp xuân Canh Tý 2020

10/01/2020

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

09/01/2020

Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường tiếp đoàn trường Đại học Sendai Nhật Bản

Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường tiếp đoàn trường Đại học Sendai Nhật Bản

06/01/2020

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2016

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2016

06/01/2020