Thông báo tuyển sinh cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên và đại học chính quy năm 2019

Thông báo tuyển sinh cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên và đại học chính quy năm 2019

16/03/2019

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

19/11/2018

Thông  báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

19/11/2018