Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

01/06/2020

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

01/06/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

14/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường

14/05/2020