Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/01/2019

Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

16/01/2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

12/01/2019

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

11/01/2019